L'Aula d'Esplai del Vallès

L'Aula és una escola de formació d’educadors i educadores en el temps lliure nascuda a finals dels anys 70 per iniciativa del moviment d’esplai comarcal, amb la finalitat de disposar d’una eina fonamental per a la formació de monitors i per garantir la qualitat dels centres d’educació en el lleure.

Constituïda com a associació sense ànim de lucre, és reconeguda per la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per a la formació reglada de monitors/es i directors/es en el lleure infantil i juvenil, i per l’Institut Català del Voluntariat per a la formació de voluntariat.

L’Aula està oberta a treballar i col·laborar amb entitats i col·lectius sense afany de lucre i a promoure programes i cursos de formació conjuntament amb totes aquelles persones, entitats o institucions que hi estiguin interessades.

Darrera modificació: dissabte, 12 de desembre 2015, 16:08